AGenO

Het geheel is meer
dan de som der delen

 

Het logo van AGenO

AGenO staat voor Arbeid, Gezondheid en Organisatie. De interactie tussen deze drie elementen is soms zeer complex. Arbeidspsychologen houden zich bezig met met mensen die problemen ervaren op individueel, team en organisatieniveau. Dit is weergegeven in het logo van AGenO.

Verbinding en balans
In het logo symboliseert de middelste figuur de werknemer, die om te beginnen altijd zichzelf als persoon mee naar het werk neemt (het individuele niveau), daarnaast maakt hij deel uit van een team of afdeling (teamniveau) en heeft hij te maken met de organisatie in haar geheel met een eigen cultuur, structuur, regels en sociale omgeving. Daarvoor staan de drie grote figuren om de werknemer heen. Het is duidelijk dat de werknemer op elk vlak verbinding nodig heeft om optimaal en met plezier te kunnen presteren op het werk. Het is belangrijk om alle delen goed in balans te houden.

De kracht van samenwerken
Aan de buitenkant zijn nog enkele kleinere figuren zichtbaar; dat zijn mensen die zijdelings met de werkomgeving te maken hebben en invloed uitoefenen op het welbevinden van de werknemer, zoals bijvoorbeeld de partner, de huisarts, de bedrijfsarts of een psycholoog. Deze mensen komen in beeld als de balans verstoord is; bij verzuim, arbeidsconflicten of een zorgelijke thuissituatie die het moeilijk maakt om goed te blijven functioneren op het werk. AGenO zoekt altijd samenwerking tussen al deze disciplines; zowel voor de werknemer als de werkgever is het van belang de werkelijke oorzaak van de klachten boven tafel te krijgen en de problemen vervolgens op te lossen op de plek waar ze ontstaan zijn. Dit kan alleen als de werknemer geen tegenstrijdige adviezen krijgt, maar een duidelijke richtlijn kan volgen op de weg naar herstel.