Spreekuur op locatie

Doelgroep:
Werknemers met werkgerelateerde psychische of psychosomatische klachten. Deze werknemers kunnen doorverwezen worden door de bedrijfsarts, leidinggevende , vertrouwenspersoon of een andere betrokkene uit de werkomgeving.

Doel:
In een zo vroeg mogelijk stadium inzetten van begeleiding en interventies bij klachten of problemen en daarmee het voorkómen of reduceren van verzuim.

Locatie:
De werkgever zorgt voor een geschikte ruimte binnen het bedrijf of de organisatie waar de gesprekken plaats kunnen vinden.

Duur en frequentie:
Afhankelijk van de grootte van de organisatie. Een indicatie: een organisatie met ongeveer 100 werknemers heeft over het algemeen genoeg aan drie uur spreekuur eens in de 14 dagen . Het tijdstip wordt in overleg vastgesteld. Een consult duurt 45 minuten. Per individueel traject worden maximaal 7 gesprekken gevoerd, inclusief een intake- en een evaluatiegesprek.

Werkwijze:
De werknemer die aangemeld is voor de begeleiding, wordt door de A&O psycholoog benaderd om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Aan het eind van het intakegesprek bepalen de werknemer en de A&O psycholoog samen of zij verder gaan in een begeleidingstraject. Dit hangt af van de aard en inhoud van de hulpvraag. Om de hulpvraag te verhelderen kan het nodig zijn enkele testen af te nemen. De werknemer ontvangt hiervan een rapportage. De doorverwijzer ontvangt een korte terugkoppeling van elk gesprek. 

Randvoorwaarden
Het spreekuur wordt ingepland door de werkgever. De A&O psycholoog heeft afspraken gemaakt met P&O en de bedrijfsarts over de werkwijze. De werknemers zijn schriftelijk door de werkgever op de hoogte gesteld van de mogelijkheden om individuele begeleiding aan te vragen binnen de organisatie.

 
  AGenO