Training Samenwerken met Mantelzorg

Inhoud
Steeds vaker wordt in de zorg een beroep gedaan op de mantelzorger. Deze omslag vraagt om een andere manier van werken voor zorgprofessionals. Bij een juiste balans tussen zorgvrager, mantelzorger en professional wordt de zorg niemand te veel en blijft iedereen op een gezonde manier betrokken. In twee dagdelen leren zorgprofessionals de basis van het werken met hun waarneming en hoe zij dit kunnen inzetten bij de samenwerking met mantelzorgers. Door effectief waarnemen en dit teruggeven aan de ander wordt het eenvoudiger om op elkaar af te kunnen stemmen. Daarnaast leren de deelnemers hoe zij de juiste vragen kunnen stellen en hoe zij samen met de zorgvrager en mantelzorger het netwerk in kaart kunnen brengen. Verder wordt aandacht besteed aan het herkennen van signalen van overbelasting van de mantelzorger en welke gevolgen dit kan hebben voor de zorgvrager en de zorgsituatie in het algemeen. Er worden handvatten gegeven om de mantelzorger te ondersteunen en de samenwerking te bevorderen.

Niveau
Minimaal MBO

Tijdsinvestering
Twee dagdelen van 3,5 uur met een tussenliggende periode van twee weken voor het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Doelstelling
Het doel van de training is om de zorgprofessional handvatten te geven om met name de communicatie tussen de zorgvrager, de mantelzorger en de zorgprofessional te optimaliseren. Werken vanuit de relatie is een belangrijk aandachtspunt omdat de formele en informele zorg elkaar steeds harder nodig hebben. Ook komt aan bod het ondersteunen van de zorgvrager en de mantelzorger met het in kaart brengen van het eigen netwerk en het zicht krijgen op eigen verantwoordelijkheid en eigen behoeften van zowel de zorgvrager, de mantelzorger als de zorgprofessional. 

Voor wie?
Zorgprofessionals; verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden

Aanvangsniveau
Niveau 2

Studiebelasting
Totaal 7 uur training, 3 uur huiswerkopdrachten