Psychologische begeleiding

Psychische klachten ontstaan meestal na een lange periode van overbelasting waarin meerdere factoren een rol spelen. Een hoge werkdruk, spanning in arbeidsrelaties of grote veranderingen binnen de organisatie, maar ook in de privésituatie kunnen problemen leiden tot veel stress. Dit uit zich vaak in lichamelijke klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en/of slapeloosheid. Ook depressiviteit en angstklachten komen regelmatig voor.

Als je tijdig ingrijpt, kun je voorkomen dat klachten toenemen waardoor je uiteindelijk overspannen raakt of een burnout krijgt. Te lang wachten kan leiden tot problemen in relaties met collega’s, partner, gezin, familie en vrienden en kan spanningen en/of uitval op het werk veroorzaken. Bovendien duurt het herstel langer naarmate er langer gewacht wordt met het inzetten van adequate begeleiding.

Wat mag je van mij verwachten?

Volledige aandacht voor jouw problemen, praktische informatie, advies en deskundige begeleiding. De expertise van arbeidspsychologen ligt op het snijvlak van psychische gezondheid en werk. Ik maak uitsluitend gebruik van effectieve methoden die aansluiten bij jouw problemen. De begeleiding is gericht op afname van klachten, toename van welbevinden en het verbeteren van het functioneren in de (werk)omgeving. Huiswerk en opdrachten vormen een belangrijk deel van de begeleiding.

Een traject bestaat uit:
  • Een intakegesprek waarin de klachten en problemen uitvoerig besproken worden, eventueel aangevuld met het afnemen van relevante testen om de hulpvraag te verduidelijken
  • Een aantal vervolggesprekken waarbij je uitleg over het ontstaan van de klachten krijgt, hoe je ermee om kunt gaan en hoe je ze in de toekomst kunt voorkomen. Indien nodig wordt met jouw toestemming contact opgenomen met andere betrokkenen, zoals je leidinggevende, de bedrijfsarts of de personeelsfunctionaris.
  • Een evaluatiegesprek waarbij terugvalpreventie een belangrijke rol speelt.
     
Vergoeding

Psychologische begeleiding van arbeidspsychologen wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed bij een aanvullende verzekering. Meestal wordt de begeleiding die ik bied, vergoed door de werkgever, die er immers bij gebaat is dat de medewerker gezond en met plezier kan werken. De werkgever wordt namelijk ook betrokken bij het traject als blijkt dat er op de werkvloer belangrijke stressoren aanwezig zijn.
 
  AGenO

Het zijn niet de problemen die stress veroozaken, maar de belemmeringen op ze op te lossen