AGenO

 

 

Onderzoek, rapportage en advies

Doelgroep
Bedrijven en organisaties die in ontwikkeling zijn en daardoor veranderingen (moeten) doorvoeren die consequenties hebben voor werknemers en leidinggevenden.

Doel
Draagvlak creëren voor veranderingen bij werknemers en leidinggevenden. Op een goede manier omgaan met weerstand en het tijdig signaleren en inspelen op ontevredenheid.

Locatie
Binnen de organisatie op diverse werkplekken.

Werkwijze
In overleg met het bedrijf of de organisatie worden methoden van onderzoek gekozen waarmee de belangrijkste problemen en knelpunten zo goed mogelijk kunnen worden beschreven. Het onderzoek wordt meestal gerealiseerd middels vragenlijsten, interviews en teamgesprekken. Soms kunnen workshops die gericht zijn op een specifiek probleem en nuttige bijdrage leveren.
Na het onderzoek ontvangt de organisatie een rapportage met daarin advies over interventies met betrekking tot het verandertraject en hoe deze interventies ingezet kunnen worden.

Randvoorwaarden
De organisatie heeft de intentie om haar werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen in verandertrajecten en staat open voor feedback. Om doelgericht onderzoek uit te kunnen voeren, is het van belang dat er relevante informatie wordt verstrekt aan AGenO.